Otvorenie letného kúpaliska Sever

Táto informácia bola publikovaná od 19. 06. 2007 do 30. 07. 2007
Mestský podnik služieb oznamuje všetkým záujemcom o letné kúpanie, že v prípade pekného, slnečného a teplého počasia bude letné kúpalisko Sever otvorené od soboty 30. 6. 2007 v čase od 10.00 do 18.00 hod.

Ceny:
- deti do 6 rokov (vrátane)             10 Sk
- deti nad 6 rokov a dospelí            30 Sk

Poplatok je stanovený pre pobyt na kúpalisku v čase od 10.00 do 18.00 hod.