Rekonštrukčné práce na hale VTC

Táto informácia bola publikovaná od 16. 05. 2008 do 16. 07. 2008
Rekonštrukcia haly VTC na Komenského ul. č. 30 v Pezinku sa začala 1. 4. 2008.
Rekonštrukcia športového objektu sa realizuje v rámci projektu "Bezbariérový areál rekreácie a športu - prvá fáza rekonštrukcie a dobudovania areálu" a je financovaný z fondov EÚ. Na celý projekt Mesto Pezinok získalo sumu 22 235 614,82 Sk vrátane 5% kofinancovania mestom Pezinok.
V rámci projektu sa vybudovali aj objekty novostavba klubových priestorov a ihriská na plážový volejbal.

Samotná rekonštrukcia volejbalovej haly VTC na Komenského ul. č. 30 je rozpočtovaná na sumu 10 573 157,15 Sk. Predmetom rekonštrukcie objektu je jeho halová časť, ktorá bude mať po rekonštrukcii svetlú výšku min. 8,00 m, ktorá je potrebná pre medzinárodnú a prvoligovú volejbalovú súťaž. Cieľom rekonštrukcie je okrem dosiahnutia uvedenej svetlosti haly, vylepšenie jej tepelno-izolačných vlastností, najmä obvodového plášťa. Celá stavba sa uskutočňuje len na pôvodnej zastavanej ploche, ktorú i doteraz zaberal existujúci objekt. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je 6. 8. 2008.