Mestské informačné centrum - aktuálne kontakty

Táto informácia bola publikovaná od 20. 05. 2008 do 20. 06. 2008
Mestské informačné centrum bolo v októbri 2007 z dôvodov rekonštrukcie domu na Radničnom nám. č. 9 presťahované do Domu kultúry na Holubyho ul. č. 42.
Keďže z technických príčin nebolo možné ponechať jeho pôvodné telefónne číslo, aktuálne tel. číslo je 033/640 69 89. E-mailová adresa ostáva pôvodná, t. j. informacne.centrum@msupezinok.sk.