CIBULÁK 2008

Táto informácia bola publikovaná od 23. 06. 2008 do 29. 06. 2008
V dňoch 27. - 29. júna 2008 sa uskutoční 20. ročník medzinárodného divadelného festivalu.

Festival sa vyznačuje príklonom k netradičným žánrom - dominuje pouličné divadlo, pantomíma, bábkové divadlo, pohybové divadlo, performance. V programovej štruktúre sa osvedčilo i zaradenie večerných koncertov, ktoré uzatvárajú festivalové dni. Dramaturgia festivalu sa postupne obohatila aj o výstavy, filmové projekcie a workshopy.

Festival prenáša divadlo z tradičných priestorov priamo k ľuďom, do priestorov, kam bežné divadlo nezavíta. Cibulák tak prichádza za divákmi a nie oni za ním a napĺňa tak našu dlhodobú koncepciu humanizácie divadla s pracovným názvom "Divadelné mesto".
V tomto smere ponúka malebné vinohradnícke mesto Pezinok množstvo vhodných priestorov ako sú pitvory vinohradníckych domov, radničné a zámocké nádvoria, radničné námestie, zámocký park, mestské hradby a mnohé iné.

PROGRAM FESTIVALU

piatok 27. júna 2008
Čas Súbor Predstavenie Miesto Dĺžka Vstupné
17:00 Jozef Kurinec Vernisáž výstavy Galéria Prokop 0 Sk
18:00 Mliečne zuby1 Boris Kováč a kol.: UZAVRETÍ Malá sála KC 0 Sk
19:00 Teatro Tatro Prorok Ilja Park 270Sk
20:20 OZ P.R.D. Oficiálne otvorenie festivalu (OOF) Veľká sála KC 0 Sk
20:30 DSDisk Výhľad Veľká sála KC 50 Sk
21:30 Phenomenon Theatre Stamina Report Malá sála KC 50 Sk
23:00 Pa-li-tchi (ČR) Fireshow Radničné nám. 0 Sk

sobota 28. júna 2008
Čas Súbor Predstavenie Miesto Dĺžka Vstupné
10:00 Divadlo Trakař (ČR) „Dva potulní rytíři“ Radničné nám. 70min. 0 Sk
10:00 KPMP, OZ P.R.D. a súťažiace družstvá Pezinský kotel
(výročná cibulákovská gulášparty)
Radničné nám. 0 Sk
10:30 La Compagnie Bris de Banane (Fr) Zakázané kúpanie Radničné nám. 40min. 0 Sk
11:00 Filmová sekcia Tvorba poslucháčov FF VŠMU Malá sála KC 120min. 0 Sk
15:00 Tonda Novotný (ČR) „Trakař 1, 2 a 3“ Park 30min. 0 Sk
15:00 Dielňa pre deti Výroba bábok CVČ - park 180min. 0 Sk
16:00 Vlado Kulíšek a Radek Michalko Smetiak Šapitó 1 60min. 50 Sk
16:00 Divadlo Babena Putovanie rozprávkovom Park (pódium pred parkom) 60min. 0 Sk
18:00 Mliečne zuby 2 Zora Dzurindová: NA ZÁVORU Šapitó 2 60min. 0 Sk
18:00 Divadlo Babena Ako si mačky kupovali televízor Šapitó 1 45min. 0 Sk
19:00 Teatro Tatro Prorok Ilja Park 60min. 270 Sk
20:00 Tonda Novotný (ČR) "K čemu vlastně je bílý psí trus" Šapitó 1 55min. 50 Sk
21:00 Filip a Braňo Výtvarná exhibícia Park (parkovisko pred zámkom) 30min. 0 Sk
21:00 Mliečne zuby 3: Divadlo TRIeska Koleják & Bošanský: ŠTYRI VRAŽDY BEZ OBETE Šapitó 2 50min. 0 Sk
22:30 Ken Mai (Jap) Buto Estetika
Veľká sála KC 60min. 100 Sk
23:30 Pa-li-tchi (ČR) Fireshow Radničné nám. 35min. 0 Sk

nedeľa 29. júna 2008
Čas Súbor Predstavenie Miesto Dĺžka Vstupné
10:00 Bábkové divadlo Žilina Akčantyrok Radničné nám. 60min. 0 Sk
15:00 Dieľňa pre deti Výroba šperkov CVČ - park 180min. 0 Sk
15:00 Divadlo Mimotaurus (ČR) Kde rastie šťastie Park 45min. 0 Sk
16:00 Študenti VŠMU Rodinné príbehy Šapitó 1 40min. 0 Sk
16:00 Števo Capko (ČR) Brick Circk Šapitó 2 40min. 0 Sk
17:00 Divadlo Le Mon Prometheus Park (parkovisko pred zámkom) 50min. 0 Sk
18:00 La Compagnie Bris de Banane (Fr) Zakázané kúpanie Radničné nám. 40min. 0 Sk
19:00 Bábkové divadlo Žilina Othello alebo Škrtič benátsky Radničné nám. 60min. 0 Sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!