Dokončenie rekonštrukcie Kollárovej ulice

Táto informácia bola publikovaná od 03. 07. 2008 do 21. 08. 2008
V piatok 4. júla 2008 o 9.00 hod. sa prestrihnutím pásky uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Kollárovej ulice primátorom mesta Pezinok, Oliverom Solgom.

Rekonštrukčné práce trvali 6 týždňov oproti pôvodne plánovaným dvom mesiacom. Rekonštrukcia zahŕňala položenie nového asfaltového koberca, úpravu chodníkov, vytvorenie oddychových miest, osadenie lavičiek, odpadkových košov, stĺpov verejného osvetlenia a kvetináčov s drevinami nízkeho vzrastu.

Prevádzka ulice ostáva jednosmerná s jedným jazdným pruhom smerom od Moyzesovej ulice k Radničnému námestiu. Na začiatku a na konci ulice sú v rámci riešenia prechodu pre chodcov umiestnené spomaľovacie retardéry. Ulica ponúka 20 pozdĺžne umiestnených parkovacích miest.