Získali európsky počítačový pas

Táto informácia bola publikovaná od 04. 08. 2008 do 04. 11. 2008
Mestský úrad Pezinok úspešne ukončil projekt „Vzdelávanie zamestnancov mesta Pezinok v oblasti práce s PC v prostredí Windows“ realizovaného v období od 3. marca 2008 do 20. júna 2008.
Vzdelávaciu aktivitu poskytlo Autorizované školiace stredisko CREDIT 0623 – Ing. Ivan Liška so sídlom v Bratislave.

Globálnym cieľom tohto projektu bolo prispieť k zlepšeniu informačných vedomostí a zručností zamestnancov, aby boli schopní vykonávať pracovné činnosti s vyššou kvalitou a efektivitou.
Na vzdelávaní sa zúčastnilo 40 zamestnancov Mestského úradu v Pezinku, ktorí po jeho absolvovaní získali osvedčenie – Európsky počítačový pas ECDL.

Projekt bol financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu vo výške 671 926 Sk v zmysle Národného projektu XI JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 – Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností.