Slávnostná akadémia NÁŠ DEŇ

Táto informácia bola publikovaná od 27. 11. 2008 do 05. 12. 2008


Vás pozýva na

6. výročné stretnutie nielen zdravotne postihnutých
NÁŠ DEŇ,

ktoré sa uskutoční pri príležitosti
Svetového dňa zdravotne postihnutých

KEDY: v piatok 5. 12. 2008 o 14.00 hod. 
KDE: v kinosále Kultúrneho centra v Pezinku, Holubyho ul. 42 
PROGRAM: 
od 13.00 hod. vo vestibule Kultúrneho centra: 
 • meranie hladiny cukru v krvi členmi ZO Zväzu diabetikov Slovenska v Pezinku
 • výstavka prác klientov Zariadenia sociálnych služieb Hestia Pezinok a pacientov z ergoterapeutickej dielne Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku
od 14.00 hod. Slávnostná akadémia (v kinosále):
 • otvorenie
 • príhovor primátora mesta Pezinok
 • integrované tanečné pásmo žiakov Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku
 • v rytme Waikiki - pohybové pásmo detí zo ZSS Hestia
 • vystúpenie pacientov z Kliniky drogových závislostí Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela
 • projekcia dokumentu TV Pezinok zo života zdravotne postihnutých v Pezinku
 • prvý hudobný darček žiakov ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku
 • udeľovanie ocenenia "Náš človek" za prácu so zdravotne postihnutými
 • druhý tanečný darček žiakov ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku
 • Gitarové Vianoce - v interpretácii detí z Epicentra - Centra voľného času v Pezinku
 • záver
Všetci účastníci i účinkujúci sú pozvaní na malé občerstvenie vo vetibule Pezinského kukltúrneho centra.

Je pravda, že si nič neceníme, čo máme, pokiaľ o to neprídeme.
Ale je tiež pravda, že nevieme, čo nám chýba, pokiaľ nás to nepostretne.


Bližšie informácie:
Mgr. Renáta Minarovičová, Mestský úrad Pezinok
tel.: 033/6901 130, e-mail: minarovicova.renata@msupezinok.sk