Nové projekty a novinky z oblasti cestovného ruchu

Táto informácia bola publikovaná od 04. 02. 2009 do 23. 02. 2009
Z oblasti projektového riadenia:

1. Pripravujeme realizáciu schválených projektov:
  • úspešne schválený projekt z nadácie "Pontis" s názvom "Zeleň pre Saharu" vo výške 99.506Sk, začiatok realizácie apríl 2009, koniec realizácie september 2009
  • príprava realizácie projektu "Detského dopravného ihriska" v areály MŠ Za hradbami, kofinancovaného z nadácie Allianz, celkový rozpočet projektu 400 000Sk
  • v najbližších dňoch očakávame vyrozumenie o rozhodnutí Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k projektovej žiadosti "Revitalizácia zámockého parku"
2. Príprava a vypracovávanie projektových žiadostí:
  • o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (projekty na IT vybavenie úradu)
  • o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo školstva SR (Hokejbalové ihrisko na ZŠ Fándlyho)

Z oblasti cestovného ruchu a propagácie:
  • pripravujeme vydanie nových propagačných materiálov (kalendár, pexeso)
  • boli vydané a distribuované nové propagačné materiály: kalendárik - pozvánka na vinobranie, "Pezinok stále žije" - propagačná brožúrka, kalendár podujatí - skladačka