Výmena radiátorov v Mestskom zdravotníckom stredisku

Táto informácia bola publikovaná od 21. 05. 2009 do 20. 06. 2009
Vážení občania,

dňa 25. mája 2009 začíname práce na výmene radiátorov vo všetkých objektoch Mestského zdravotníckeho strediska.
Výmena radiátorov sa bude realizovať postupne a výmenu v ambulanciách sa budeme snažiť prispôsobiť ordinačným hodinám tak, aby lekári mohli bez prerušenia poskytovať svoje služby pacientom.
Pri návšteve Vášho lekára, Vás žiadame o maximálnu opatrnosť a dodržiavanie bezpečnosti pri prechádzaní okolo miesta kde sa bude pracovať!
Predpokladaný termín ukončenia prác na výmene radiátorov je 20. júna 2009.


Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ MZS, s.r.o.