Majstrovstvá Slovenska vo vytrvalostnom jazdení v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 08. 08. 2009 do 28. 08. 2009

Areál zdravia Rozálka bude 28. augusta 2009 miestom slávnostného otvorenia Majstrovstiev Slovenska a Juhomoravskej oblasti ČJF vo vytrvalostnom jazdení 2009. Preteky potrvajú do soboty, 29. augusta 2009.
Vytrvalostné jazdenie (endurance) je jazdeckou športovou disciplínou, ktorá v ostatných rokoch zaznamenáva stúpajúci záujem zo strany jazdcov i verejnosti. Ide o súťaž v prekonávaní dlhých vzdialeností, na ktorých je preverovaná rýchlosť a vytrvalosť. Dĺžka trate, ktorú musí jazdec so svojim koňom absolvovať v stanovenom časovom limite, sa pohybuje v rozpätí 25 – 160 km. Preteky pozostávajú z viacerých etáp, ktoré sú situované v malokarpatských kopcoch nad mestom Pezinok.
V rámci Majstrovstiev Slovenska prebehnú štyri súťaže – vytrvalostný dostih na 90 km o pohár ministra pôdohospodárstva SR, vytrvalostný dostih na 60 km o pohár primátora Mesta Pezinok, vytrvalostná súťaž na 40 km a vytrvalostná súťaž na 20 km – verejný tréning, kde bude možnosť štartu pre neregistrované kone a jazdcov. Prvá súťaž na 90 km štartuje v sobotu, 29. 8. 2009 o 7:30 hod.

Medzinárodné drezúrne preteky – Malokarpatský strapec odštartujú v Areáli zdravia Rozálka v nedeľu, 6. 9. 2009.
Drezúra je jazdecká diciplína, v ktorej sa jazdec a kôň snažia v absolútnom súlade predvádzať vopred predpísané cviky v stanovenom poradí podľa vypísanej drezúrnej úlohy. Rozhodcovia hodnotia jednotlivé cviky a zo súčtu pridelených známok sa vypočíta celková známka jazdca a koňa, ktorých nezávisle od seba hodnotia minimálne traja rozhodcovia.

Poslednými zo série jazdeckých pretekov na Rozálke bude Malokarpatský strapec – XXXIII. ročník medzinárodných pretekov v parkúrovom skákaní v dňoch 11. – 13. 9. 2009.
Parkúrové jazdectvo má v Pezinku dlhoročnú tradíciu. Ide o skokové jazdectvo, pričom jazdec s koňom prekonáva stanovenú dráhu s umelými prekážkami na ohradenom priestore – kolbisku. Táto dráha sa nazýva parkúr.

Záštitu nad spomenutými jazdeckými pretekmi v Areáli zdravia Rozálka v Pezinku prevzal Minister pôdohospodárstva SR Doc. Ing. Stanislav Becík PhD., primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga a Slovenská jazdecká federácia.