Stav verejne prístupných pieskovísk v meste

Táto informácia bola publikovaná od 21. 09. 2009 do 21. 10. 2009

Dňa 20.08.2009 Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri výkone štátneho dozoru neohlásene vykonal odber a rozbor vzoriek piesku z verejných pieskovísk na uliciach Novomestského, Svätoplukova 22, Svätoplukova 2, Zámocký park, Muškát - Hroznová, Drobiševa, Obrancov mieru, Bratislavská, Bystrická, Starý dvor v meste Pezinok.

Vsetky odobrané vzorky boli bez nálezu, teda nie je potrebné meniť piesok na pieskoviskách.