Jesenné upratovanie - odvoz veľkoobjemového domového odpadu

Táto informácia bola publikovaná od 14. 09. 2009 do 19. 10. 2009

Obyvatelia Pezinka si môžu aj tento rok urobiť vo svojich domovoch jesenné upratovanie. Odpad z domov a záhrad sa bude od občanov preberať na jednom mieste – bývalej motokárovej dráhe na Fajgalskej ceste.
 

Areál bude otvorený v dňoch 14. až 18. októbra 2009 v čase od 8.00 do 18.00 hod.


Privezený odpad musí byť občanmi roztriedený a uložený do pripravených a označených kontajnerov (napr. drobný stavebný odpad, domáce spotrebiče, biela technika, pneumatiky, konáre a haluzovina, kovový odpad, nábytok a iný veľkoobjemový odpad, textil, papier, plasty...) Pri ukladaní odpadu budú občanov usmerňovať pracovníci Mestského podniku služieb. Zároveň dohliadnu na to, aby pôvodcovia odpadu boli iba pezinčania a nevozil sa odpad z firiem.