Rekonštrukcia Materskej školy na Vajanského ulici

Táto informácia bola publikovaná od 09. 10. 2009 do 31. 10. 2009
Z dôvodu rekonštrukcie Materskej školy Vajanského 16 v Pezinku budú deti z tejto MŠ v období 12. až 31. októbra 2009 umiestnené v nasledovných materských školách:
  • triedy Margarétky a Zajačiky v MŠ Za hradbami 1
  • trieda Včielky v MŠ Bystrická 1
  • trieda Slniečka v MŠ gen. Pekníka 2