Pezinčania idú opäť protestovať pred úrad vlády

Táto informácia bola publikovaná od 19. 05. 2010 do 19. 05. 2010

Pezinčania bojujúci proti skládke idú opäť v stredu o 9.30 protestovať pred úrad vlády. Žiadajú, aby Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MV a RR) preskúmalo zákonnosť územného rozhodnutia, o čo ho pred rokom a pol požiadalo mesto Pezinok.

Ministerstvo koncom apríla doručilo mestu oznámenie, v ktorom informuje, že preskúmalo územné rozhodnutie skládky v Pezinku a nenašlo dôvody jeho nezákonnosti. Z oznámenia ale vyplýva, že ministerstvo neskúmalo čo malo, teda zákonnosť územného rozhodnutia, ale skúmalo zákonnosť územného plánu, čo môže iba súd. Preto nemohlo nájsť rozpor územného rozhodnutia s územným plánom Pezinka

„Trváme na našom podnete. Podľa právnej kancelárie, ktorá nás zastupuje, môže iba súd, ako jediný kompetentný orgán, záväzne rozhodnúť, či územný plán je platný alebo nie. Žiadame, aby ministerstvo vo veci rozhodlo,“ povedal primátor Pezinka Oliver Solga.

„Už začaté mimo odvolacie konanie je možné skončiť jedine rozhodnutím a ministerstvom zaslané Oznámenie rozhodnutím nie je. Pôjdeme pred Úrad vlády a bude nás počuť. Budeme žiadať, aby ministerstvá tejto vlády postupovali podľa zákona. Nevzdáme sa, ide nám o to najdôležitejšie, o zdravie,“ povedal člen iniciatívy Skládka nepatrí do mesta a poslanec mestského zastupiteľstva Marián Šipoš.

Ministerstvom preskúmavané územné rozhodnutie bolo základným predpokladom ďalšieho povoľovania skládky. Aj na jeho základe bolo následne vydané stavebné povolenie, ktoré Najvyšší súd SR zrušil pre nezákonnosť. Územné rozhodnutie vydal Krajský stavebný úrad v BA pod vedením Jána Mana ml. napriek jeho rozporu s územným plánom mesta, pre firmu na čele ktorej bol jeho otec, v orgánoch ktorej bol samotný Ján Man ml., ktorý zároveň vlastnil 130 000 m² pod navrhovanou skládkou. Ján Man ml. je v súčasnosti konateľom spoločnosti, ktorá skládku prevádzkuje. V územnom konaní boli vylúčení všetci účastníci konania, okrem firmy, na čele ktorej bol jeho otec Ján Man ml., a ktorá o povolenie žiadala.


Kontakt:
Ing. Marián Šipoš, občianska iniciatíva Skládka nepatrí do mesta 0905 510 988