Generálny pardon Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

Táto informácia bola publikovaná od 28. 12. 2010 do 31. 03. 2011

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., vyzýva všetkých neoprávnených odberateľov pitnej vody a neoprávnených producentov odpadových vôd, t. j. takých, ktorí nemajú platnú zmluvu s BVS, aby využili neopakovateľnú príležitosť. BVS Vám ponúka v období od 1. 12. 2010 do 31. 3. 2011 generálny pardon. Príďte do zákazníckeho centra BVS v Bratislave a Senici zlegalizovať svoje napojenie a budú Vám odpustené sankcie, poplatky a spätná fakturácia spotreby. Bližšie informácie získate v zákazníckom centre, na telefénnej linke BVS alebo na www.bvsas.sk.

Po skončení generálneho pardonu BVS chystá nekompromisnú akciu odhaľovania neoprávnených odberateľov a producentov, kde si bude uplatňovať náhradu všetkých škôd a nákladov, ktoré jej zo zákona vyplývajú.
 

Ing. Juraj Hagara
obchodný riaditeľ BVS, a. s.