Jarné upratovanie

Táto informácia bola publikovaná od 15. 02. 2011 do 17. 04. 2011

Jarné upratovanieV dňoch 14.  - 17. apríla 2011 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber veľkoobjemového odpadu. V týchto dňoch bude v čase od 8.00 hodiny do 18.00 hodiny otvorený areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. Za dovezený odpad sa neplatí.
Privezený odpad musí byť občanmi roztriedený a uložený do pripravených a označených kontajnerov (napr. drobný stavebný odpad, domáce spotrebiče, biela technika, pneumatiky, konáre a haluzovina, kovový odpad, nábytok a iný veľkoobjemový odpad, textil, papier, plasty...)

Pracovníci Mestského podniku služieb budú usmerňovať roztrieďovanie doneseného odpadu do pripravených kontajnerov. Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber veľkoobjemového odpadu a biologického odpadu od fyzických osôb. Firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady


Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddelenie životného prostredia;
tel.: 033/6901 153, e-mail: olga.motovska@msupezinok.sk