Čiastková zmena cestovných poriadkov autobusových liniek

Táto informácia bola publikovaná od 07. 03. 2011 do 07. 04. 2011
Slovak Lines, a. s.
Rožňavská 2, P.O.Box 35, 820 04  Bratislava 24

OZNAM

 

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 6. 3. 2011 dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek:

Linka 102404   Bratislava – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Viničné – Pezinok

Spoj č. 5(a) – s odchodom Viničné,kult.dom o 5:05 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 5:25 hod. zmenený na čas s odchodom Viničné,kult.dom o 5:00 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 5:20 hod.
Spoj č. 99(Xr) – s odchodom Viničné,kult.dom o 19:10 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 19:30 hod. zmenený na čas s odchodom Viničné,OcÚ  o 19:04 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 19:15 hod. Zmena trasovania spoja  pre zabezpečenie obslužnosti zastávok vo Viničnom.
Spoj č. 16(a) – s odchodom Pezinok,nám. o 4:45 hod. s príchodom Viničné,kult.dom o 5:03 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 4:42 hod. s príchodom Viničné,kult.dom o 5:00 hod
Spoj č. 128(Xr) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 18:45 hod. s príchodom Viničné,kult.dom o 19:05 hod. zmenený na čas príchodom Viničné,OcÚ o 19:04 hod. s priamym pokračovaním so spojom č. 99 do Pezinka


Linka 102423
  Bratislava – Častá – Trnava

Spoj č. 4(c) – s odchodom Trnava,AS o 5:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:25 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 7:35 hod. 
Spoj č. 54(Xwf) – s odchodom Dlhá o 5:50 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:25 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 7:35 hod.


Linka 102424
  Bratislava – Častá
– Budmerice – Cífer

Spoj č. 29(X) – s odchodom Bratislava,AS o 9:40 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 11:25 hod. zrušené znamienko „u“
Spoj č. 129(X) – s odchodom Budmerice,nám. o 11:25 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 11:45 hod. zmenený na čas s odchodom Budmerice,nám. o 12:00 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 12:20 hod.
Spoj č. 26(Xr) – s odchodom Cífer,žel.st. o 7:35 hod.  s príchodom Pezinok,nám. o 8:15 hod. doplnené zastavovanie na nácestnej zastávke Pezinok,Cajlanská ul. rázc. 
Spoj č. 92(Xr) – s odchodom Budmerice,nám.  o 7:10 hod. s príchodom Bratislava,AS  o 8:30 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS  o 8:40 hod.


Linka 102428
  Bratislava – Pezinok – Modra

Spoj č. 177(c) – s odchodom Bratislava,AS o 19:10 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 20:05 hod. zmenený na čas s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 20:10 hod.


Linka 102429
  Bratislava – Pezinok – Častá
–Štefanová

Spoj č. 128(Xr) – s odchodom Štefanová,Jednota  o 7:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:15 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 9:25 hod.