Prerušenie dodávky elektrickej energie vo viacerých lokalitách v dňoch 16. a 17. 3. 2011

Táto informácia bola publikovaná od 07. 03. 2011 do 17. 03. 2011
Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 16. marca 2011 v čase od 8.00 do 14.00 hod. bez dodávky elektrickej energie tieto ulice:
 • Bernolákova 27 - 99,
 • Hrnčiarska 16 - 85,
 • Za hradbami.


A dňa 17. marca 2011 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. nasledovné ulice:

 • 1. mája,
 • Bernolákova č. 25, 32, 34, 34 VE, 47,
 • Fándlyho,
 • Hviezdoslavova,
 • F. Kráľa nepár. č. 1 - 11, pár. č.  2 – 34,
 • Mierová,
 • Obrancov mieru po č. 47,
 • SNP 47,
 • Tolstého 1, pár. č. 2 – 12

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 


Bližšie informácie:
 • Jozef Vorel, špecialista správy energetických zariadení Bratislava; tel.: 033/556 30 09, e-mail: jozefvorel@zse.sk
 • Andrea Dianová, technik odstávok; tel.: 02/506 131 61, e-mail: andrea.dianova@zse.sk