Prerušenie dodávky elektrickej energie vo viacerých lokalitách v dňoch 21. - 25. 3. 2011

Táto informácia bola publikovaná od 08. 03. 2011 do 25. 03. 2011
Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 21. marca 2011 v čase od 8.00 do 14.00 hod. bez dodávky elektrickej energie tieto ulice:
 • Bratislavská od č. 31 do konca ulice,
 • Bystrická,
 • Obrancov mieru č. 51.

Dňa 22. marca 2011 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. nasledovné ulice:
 • Hroznová,
 • Muškátová,
 • Silvánová.

Dňa 23. marca 2011 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. nasledovné ulice:
 • Bielenisko,
 • Cajlanská nepár. č. 1 - 78, pár. č. 2 - 94,
 • Gogoľova,
 • Jilemnického,
 • Jiráskova,
 • Rázusova č. 41, 50 - 62 pár. č.,
 • Šafárikova.

Dňa 24. marca 2011 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. nasledovné ulice:
 • Holubyho 2 - 22 pár. č.,
 • Kollárova,
 • Moyzesova 1, 1A, 2 - 18 pár. č.,
 • Radničné nám. 1 - 9 nepár. č..

A dňa 25. marca 2011 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. nasledovné ulice:
 • Bielenisko,
 • Kupeckého 72, 74, 77.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 


Bližšie informácie:
 • Jozef Vorel, špecialista správy energetických zariadení Bratislava; tel.: 033/556 30 09, e-mail: jozefvorel@zse.sk
 • Andrea Dianová, technik odstávok; tel.: 02/506 131 61, e-mail: andrea.dianova@zse.sk