Čiastkové zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek

Táto informácia bola publikovaná od 08. 06. 2011 do 28. 06. 2011
Slovak Lines, a. s.
Rožňavská 2, P.O.Box 35, 820 04  Bratislava 24

OZNAM

 

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 10. 6. 2011 dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek:

Linka 102428   Bratislava – Pezinok – Baba

Spoj č.23(afk) – s odchodom Bratislava,AS o 7:25 hod. s príchodom Pezinok,Pezinská Baba chata o 8:30 hod. zmenený na čas s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 8:15 hod.
Spoj č.57(af) – s odchodom Bratislava,AS o 15:00 hod. s príchodom Pezinok,Pezinská Baba chata o 16:15 hod. zmenený na čas s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 15:50 hod.
Spoj č.36(+fk) – s odchodom Pezinok,Pezinská Baba chata  o 8:35 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 9:00 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 8:20 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 8:30 hod.
Spoj č.38(6) – s odchodom Pezinok,Pezinská Baba chata  o 8:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:45 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 8:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:15 hod.
Spoj č.78(af) – s odchodom Pezinok,Pezinská Baba chata  o 16:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 17:40 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 16:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 17:30 hod.


Linka 106407
  Malacky
– Kuchyňa – Pezinok

Spoj č.9(af) – s odchodom Malacky,žel.st. o 8:00 hod. s príchodom Pezinok,Pezinská Baba chata o 8:30 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 7:30 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 8:15 hod.
Spoj č.31(af) – s odchodom Malacky,žel.st. o 15:40 hod. s príchodom Pezinok,Pezinská Baba chata o 16:15 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 15:40 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o 8:15 hod.
Spoj č.14(af) – s odchodom Pezinok,Pezinská Baba chata  o 8:40 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 9:10 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 8:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 9:10 hod.
Spoj č.32(af) – s odchodom Pezinok,Pezinská Baba chata  o 16:25 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 16:55 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica I o 16:35 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:25 hod.
Spoj č.38(7f) – s odchodom Pezinok,žel.st. o 19:15 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 20:15 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 19:30 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 20:30 hod.