Dokončenie rekonštrukcie Záhradnej ulice

Táto informácia bola publikovaná od 19. 08. 2011 do 08. 09. 2011

Záhradná ulicaVo štvrtok 18. augusta 2011 bola ukončená realizácia prác na Záhradnej ulici v Pezinku bezmála o 1,5 mesiaca skôr ako bolo pôvodne plánované.   Práce trvali 4,5 mesiaca.

Rekonštrukcia zahŕňala najmä stavebné práce (vybudovanie nových chodníkov, parkovísk), výmenu a osádzanie nových častí mobiliáru  (lavičky, odpadkové koše, zábradlie, osvetlenie),  úpravu nespevnených plôch zelene, výrub poškodených stromov a zároveň výsadbu nových stromov, odstraňovanie krovinatých porastov.

Prevádzka ulice ostáva jednosmerná s jedným jazdným pruhom smerom od Trnavskej ulice na Meisslovu ulicu. V hornej časti Záhradnej ulice (za obchodným domom) smerom na Mladoboleslavskú ulicu je čiastočne obojsmerná premávka. Zvýšil sa aj počet nových parkovacích miest, ktorých je momentálne 84.

Práce na Záhradnej ulici budú pokračovať v dolnej časti a v priestoroch bývalého malého trhoviska.