Dokončená výstavba Terminálu integrovanej dopravy v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 11. 09. 2013 do 30. 09. 2013

Vo štvrtok 5. septembra 2013 bol oficiálne odovzdaný Terminál integrovanej dopravy v Pezinku. Pásku slávnostne prestrihol primátor mesta Pezinok Oliver Solga spolu s predsedom BSK Pavlom Frešom.

Terminál integrovanej dopravy v Pezinku (TID) rieši celkovú dopravno-obslužnú situáciu v predstaničnom priestore ŽSt. Pezinok. V rámci projektu boli vybudované komunikácie a príslušné DZ, chodníky, parkovacie miesta v počte 64 ks, dve kryté odstaviská pre 36 ks bicyklov, veDokončený Terminál integrovanej dopravy v Pezinkurejné osvetlenie s 15 svetelnými bodmi, kamerový bezpečnostný systém s dvoma HD kamerami prepojený na pult Mestskej polície Pezinok, informačný systém cestovných poriadkov, ktorý obsahuje dve centrálne tabule terminálu. Autobusovej doprave budú slúžiť aj novovybudované zastávky s piatimi autobusovými prístreškami a označovníkmi. Predstaničný priestor dopĺňajú prvky mobiliáru (lavičky, smetné koše, zahradzovacie stĺpiky a prvky zelene).

Práce začali 1. februára 2013 a ukončené boli 15. augusta 2013.
Celková suma na tento projekt bola 428 200€, z toho mesto sa podieľalo 5%, 10% išlo zo ŠR a 85% prispela EÚ.


FOTOGALÉRIA: