Dopravná uzávera Radničného námestia v dňoch 13. - 16. 12. 2018

Táto informácia bola publikovaná od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018

Mesto Pezinok oznamuje vodičom a širokej verejnosti, že z dôvodu konania akcie Vianočné trhy 2018 v dňoch 14. - 16. decembra 2018 bude vjazd z Holubyho ulice na Radničné námestie dočasne uzavretý. Uzávera bude riadne označená dočasným dopravným značením, ktoré bude osadené v čase od 14. decembra 2018 (piatok) od 07.00 hod. do 16. decembra 2018 (nedeľa) do 20.00 hod.

Parkovisko na Radničnom námestí, parkoviská pred MsÚ, pri parčíku a parkovisko pred BILLOU (Kollárová ulica), budú uzatvorené už od 12. decembra 2018 (streda) od 17.00 hod.

Dopravná uzávera Radničného námestia - mapa