Zatvorený Mestský úrad dňa 31. 12. 2018

Táto informácia bola publikovaná od 18. 12. 2018 do 31. 12. 2018
Dňa 31. 12. 2018 bude Mestský úrad Pezinok z dôvodu nutnosti čerpania dovoleniek zamestnancov zatvorený.
Písomnosti je možné podať na Mestskej polícii Pezinok.
 
Za pochopenie ďakujeme.
Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ