Zimná údržba miestnych komunikácií

Táto informácia bola publikovaná od 08. 01. 2019 do 15. 01. 2019

Mesto Pezinok vykonáva zimnú údržbu na miestnych komunikáciách, ktorých je vlastníkom alebo sú v jeho správe. Okrem týchto ciest sú v Pezinku komunikácie, ktoré po vybudovaní neboli odovzdané Mestu, preto za ich údržbu Mesto nezodpovedá. Taktiež Mesto nevykonáva údržbu ciest v extraviláne (napr. vo vinohradoch a v lesoch rekreačných oblastí).


V priložených mapkách sú vyznačené:

  1. komunikácie, ktoré sú v správe a údržbe mesta
  2. komunikácie, ktoré Mesto nespravuje a ani celoročne nevykonáva ich údržbu

 

Ing. Oľga Moťovská
oddelenie výstavby a životného prostredia

 

1. Komunikácie, ktoré sú v správe a údržbe mesta

 

2. Komunikácie, ktoré Mesto nespravuje a ani celoročne nevykonáva ich údržbu