Gesto pre mesto s Raiffeisen bankou

Táto informácia bola publikovaná od 11. 01. 2019 do 15. 02. 2019

Gesto pre mesto (logo)V rámci projektu Gesto pre mesto Raiffeisen banka podporila projekt, za ktorý ľudia najviac hlasovali počas celého decembra na www.gestopremesto.sk a to v celkovej sume 1 000,00 €. Z vybraných 5 projektov najväčší počet hlasov v Pezinku získal projekt CESTY K SEBE, benefičný koncert (AD UNA CORDA).

V roku 2019 prichádza Raiffeisen banka s novými témami na podporu projektov, ktoré budú zamerané postupne na prírodné a sociálne prostredie (január - marec), vzdelávanie (apríl - jún), šport (júl - september) a kultúra (október - december). Víťazný projekt bude znova podporený sumou 1 000 €.
 

Oprávnenými subjektmi na prihlásenie sú:

  • Mimovládne organizácie poskytujúce všeobecné prospešné služby, občianske združenia, neziskové organizácie a neinvestičné fondy
  • Materské, základné a stredné školy
  • Mestá, obce, vyššie územné celky


V každom meste, v ktorom má Raiffeisen banka pobočku, vyberú minimálne 2 a maximálne 5 projektov, ktoré postúpia do hlasovania verejnosti. Aktuálna téma podpory projektov je zameraná na prírodné a sociálne prostredie (prihlasovanie prebieha od januára do marca 2019).

Podporené budú:

  • aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
  • iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole).


Viac informácií na www.gestopremesto.sk.