Gesto pre mesto s Raiffeisen bankou

Gesto pre mesto (logo)V rámci projektu Gesto pre mesto Raiffeisen banka podporila projekt, za ktorý ľudia najviac hlasovali počas celého decembra na www.gestopremesto.sk a to v celkovej sume 1 000,00 €. Z vybraných 5 projektov najväčší počet hlasov v Pezinku získal projekt CESTY K SEBE, benefičný koncert (AD UNA CORDA).

V roku 2019 prichádza Raiffeisen banka s novými témami na podporu projektov, ktoré budú zamerané postupne na prírodné a sociálne prostredie (január - marec), vzdelávanie (apríl - jún), šport (júl - september) a kultúra (október - december). Víťazný projekt bude znova podporený sumou 1 000 €.
 

Oprávnenými subjektmi na prihlásenie sú:

  • Mimovládne organizácie poskytujúce všeobecné prospešné služby, občianske združenia, neziskové organizácie a neinvestičné fondy
  • Materské, základné a stredné školy
  • Mestá, obce, vyššie územné celky


V každom meste, v ktorom má Raiffeisen banka pobočku, vyberú minimálne 2 a maximálne 5 projektov, ktoré postúpia do hlasovania verejnosti. Aktuálna téma podpory projektov je zameraná na prírodné a sociálne prostredie (prihlasovanie prebieha od januára do marca 2019).

Podporené budú:

  • aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
  • iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole).


Viac informácií na www.gestopremesto.sk.