Výrub stromoradia pod cintorínom na Seneckej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 18. 03. 2019 do 23. 03. 2019

V dňoch od 18. do 23. marca 2019 realizuje spoločnosť RUGOS, s.r.o., Trnava výrub 16 ks stromov - druh sofora japonská v stromoradí pod starým cintorínom na Seneckej ulici v Pezinku. Dôvodom výrubu je život a majetok ohrozujúci stav týchto stromov. Za výrub bude vykonaná do konca roka 2019 primeraná náhradná výsadba.

oddelenie výstavby a životného prostredia
Mestský úrad Pezinok