Zmena systému objednávania do ortopedickej ambulancie MUDr. Palka

Táto informácia bola publikovaná od 16. 07. 2019 do 25. 07. 2019

Oznamujeme občanom mesta Pezinok a obyvateľom blízkeho okolia, že s okamžitou účinnosťou sa mení systém objednávania do ortopedickej ambulancie MUDr. Mariána Palka so sídlom v Mestskej poliklinike v Pezinku nasledovne:


 

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s. r. o.