Prihláste sa do amatérskej foto súťaže

Táto informácia bola publikovaná od 05. 08. 2019 do 29. 09. 2019

Mesto Pezinok vyhlasuje fotografickú súťaž pre širokú verejnosť s názvom MESTO PEZINOK OČAMI PEZINČANOV. Témou je Život vo vinohrade (víno a vinohrady).

Do súťaže, ktorá potrvá od 5. augusta do 18. októbra, sa môže zapojiť široká verejnosť (len amatérski fotografi). Vytvorené sú dve kategórie  - Junior do 18 rokov a Senior nad 18 rokov. Najlepšie diela vyberie odborná hodnotiaca komisia. Okrem toho bude z úzkeho výberu najlepších diel udelená i veľmi lákavá cena verejnosti. Vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdávanie cien je naplánované na koniec októbra 2019. Cieľom projektu je skrášliť výhernými fotografiami priestory MsÚ vo vnútorných koridoroch a na schodiskách budovy. Mesto plánuje vyhlasovať súťaž 1 až 2 krát do roka na rôzne témy.

Podmienky súťaže:
Súťažiaci môžu zasielať svoje fotografie elektronicky od pondelka 5. augusta 2019 na mailovú adresu sutazfotografia@msupezinok.sk vo veľkosti max. 7 MB, formát na šírku. Každý môže zaslať jednu fotografiu. Potrebné je uviesť meno a priezvisko, názov fotografie, vek pre zaradenie do príslušnej kategórie, súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) a čestné prehlásenie, že účastník súťaže nie je profesionálnym fotografom.