Uzavretie parkoviska pred Domom kultúry

Táto informácia bola publikovaná od 13. 08. 2019 do 18. 08. 2019

Z dôvodu konania tradičného festivalu dychových hudieb Dychovky v Preši sa v sobotu 17. augusta vo večerných hodinách uzatvára časť parkoviska pred Domom kultúry na Holubyho ulici. Celý priestor parkoviska bude opäť sprístupnený v nedeľu 18. augusta po odchode sprievodu dychových hudieb, ktorý je naplánovaný na 14.30 h.

Ďakujeme za pochopenie.