Plasty z rodinných domov patria do priesvitných vriec

Táto informácia bola publikovaná od 15. 08. 2019 do 22. 08. 2019

Separovaný zber plastov pri rodinných domoch sa realizuje prostredníctvom vriec žltej alebo priesvitnej farby. Odpad v čiernych vreciach odvážaný nebude.

Pracovníci firmy Petmas, ktorí vykonávajú zber separátov, zoberú vyložené vrece s plastovým odpadom žltej farby. Zároveň na mieste ponechajú prázdne vrece. Rovnako prevezmú aj ďalšie vyložené vrecia s plastmi, ktoré si obyvatelia zadovážia na vlastné náklady. Podmienkou je ich žltá alebo priesvitná farba, pretože je potrebné jasne identifikovať obsah vreca, aby nedošlo k znečisteniu vyzbieraných druhotných surovín.