Plasty z rodinných domov patria do priesvitných vriec

Separovaný zber plastov pri rodinných domoch sa realizuje prostredníctvom vriec žltej alebo priesvitnej farby. Odpad v čiernych vreciach odvážaný nebude.

Pracovníci firmy Petmas, ktorí vykonávajú zber separátov, zoberú vyložené vrece s plastovým odpadom žltej farby. Zároveň na mieste ponechajú prázdne vrece. Rovnako prevezmú aj ďalšie vyložené vrecia s plastmi, ktoré si obyvatelia zadovážia na vlastné náklady. Podmienkou je ich žltá alebo priesvitná farba, pretože je potrebné jasne identifikovať obsah vreca, aby nedošlo k znečisteniu vyzbieraných druhotných surovín.