Uzavretie vchodu na cintorín zo Seneckej ulice a presťahovanie kancelárie cintorína

Táto informácia bola publikovaná od 02. 09. 2019 do 19. 09. 2019

Mesto Pezinok oznamuje, že v dňoch 12. 09. 2019 - 27. 02. 2020 sa budú realizovať stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba domu smútku Senecká ul., Pezinok".  

Vchod na cintorín zo Seneckej ulice bude v tomto termíne uzatvorený!
Kancelária cintorína bude presťahovaná na Trnavskú ul. č. 10, Pezinok.


Obrady spojené s poslednou rozlúčkou budú po dohode s predstaviteľmi jednotlivých cirkví prebiehať priamo pri hrobovom mieste alebo v Dome smútku na Cajle.

Prosíme Vás o trpezlivosť počas realizácie stavby.
 

Ing. Renáta Klimentová
vedúca odd. výstavby a ŽP