Jesenné upratovanie v dňoch 10. - 12. októbra 2019

Táto informácia bola publikovaná od 19. 09. 2019 do 12. 10. 2019

Areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste V dňoch 10., 11. a 12. októbra 2019 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber odpadu v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste.  Areál bude otvorený v čase od 8.00 do 18.00 h. Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. V tomto čase bude areál slúžiť na zber objemného odpadu (napr. nábytok, sedačky, koberce), biologického odpadu (drevo, konáre...), skla, plastov, kovového odpadu a aj pneumatík bez diskov. Zber sa robí iba od fyzických osôb, nie z firiem. Za dovezený odpad sa neplatí.

Žiadame obyvateľov, aby nenosili nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady!

Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky...) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny)  prevezmú denne, okrem nedele, na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen.

 

referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy