Pomôžte vybrať lokalitu pre ihrisko Žihadielko

Spoločnosť Lidl Slovenská republika bude v roku 2020 organizovať posledné kolo súťaže pre mestá a obce o výstavbu typizovaných detských ihrísk Žihadielko pre deti od 6 do 12 rokov. Jednotlivé mestá a obce sa do súťaže môžu zaregistrovať do 30. novembra 2019.

Aj tento rok sa Mesto Pezinok plánuje zapojiť do súťaže o výstavbu typového detského ihriska Žihadielko. Na tento účel vybralo lokalitu Muškát, kde za posledné obdobie pribudlo niekoľko bytových domov a hustota zastavanosti si vyžaduje doplnenie osídlenia aj o nevyhnutnú infraštruktúru pre voľnočasové aktivity, ktoré na Muškáte chýbajú.

Svoj názor môže vyjadriť aj verejnosť, pretože do výberu konkrétnej lokality pre ihrisko Žihadielko sa mesto Pezinok rozhodlo zapojiť obyvateľov Pezinka. Za najvhodnejšie umiestnenie ihriska môžete zahlasovať a vybrať tak z troch navrhovaných alternatív.

Hlasovanie sa začína 11. novembra a končí 22. novembra 2019. Do súťaže spoločnosti Lidl prihlási mesto Pezinok lokalitu, ktorá v hlasovaní verejnosti získa najvyšší počet hlasov. Výsledky hlasovania zverejní mesto Pezinok na svojej internetovej a facebookovej stránke v termíne od 25. do 28. novembra 2019.

Podrobnejšie informácie o projekte Žihadielko sú dostupné na internetovej stránke zihadielko.lidl.sk.


Podmienky hlasovania:

 • Hlasovať možno len raz a len za jednu alternatívu (lokalitu).
 • Započítanie hlasu prebehne po zadaní a následnom potvrdení (overení) emailovej adresy.
 • Odoslaním e-mailovej adresy návštevník vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo zasiahnuť do hlasovania v prípade dôvodných pochybností - pokuse o podvod pri hlasovaní (pokus o viacnásobné hlasovanie).

Lokalita 1
Lokalita 2
Lokalita 3
 1. Pozemok - ALT. 2

  Pozemok sa nachádza na Muškátovej ulici za blokom bytových domov č. 2 a 4. Ide o priestor vo vnútrobloku ohraničenými predmetnými bytovými domami.

  Počet hlasov: 337
 2. Pozemok - ALT. 3

  Pozemok sa nachádza na rohu Silvánovej a Rulandskej ulice v blízkosti bytového domu č. 10 na mieste pôvodného detského ihriska.

  Počet hlasov: 333
 3. Pozemok - ALT. 1

  Pozemok sa nachádza na Muškátovej ulici medzi parkovacou plochou a bytovým domom č. 17. Ide o zelenú plochu, ktorá je prístupná zo všetkých strán.

  Počet hlasov: 20

Celkový počet hlasov: 690