V grinavskej škôlke sa buduje nové oplotenie

Táto informácia bola publikovaná od 06. 12. 2019 do 11. 12. 2019

Fotodokumentácia prácV areáli MŠ Grinava sa pracuje na vybudovaní novej časti oplotenia v dĺžke takmer 149 m. Dôvodom realizácie bol nevyhovujúci stav pôvodného pletivového oplotenia, ktoré už neplnilo svoju funkciu. Problémom bola predovšetkým lesná zver, ktorá prechádzala cez poškodený plot do areálu škôlky a ohrozovala bezpečnosť detí.

Práce na novom oplotení sa začali začiatkom októbra odstránením pôvodného plota, úpravou terénu a vyčistením staveniska od náletových krovín a drevín. „Následne sme začali realizovať zemné práce – vyhĺbenie základov budúceho oplotenia až do hĺbky 90 cm na zabezpečenie jeho celkovej odolnosti a stability. Vzhľadom na nerovnomerný terén bude mať nový plot niekoľko výškových úrovní. Všetky z nich sú však navrhnuté tak, aby ich lesná zver nedokázala prekonať,“ uviedol Jarolím Straka, konateľ spoločnosti TEBEKO ZVJ, s.r.o., ktorá stavbu realizuje.

Po tejto fáze sa začalo s betonážou základov s osadením oceľovej výstuže, po ktorej nasledovali murovacie a betonárske práce. V rámci nich sa muroval plot z debniacich tvárnic, do ktorých boli pred betonážou osadené plotové stĺpiky. Po betonáži sa dokončovala vrchná betónová časť plota na odvádzanie vody, tzv. bumbier. V súčasnosti prebieha osádzanie samotných plotových panelov zo zvarovanej siete. Záverečné práce budú patriť konečným terénnym úpravám.

Práce na novom oplotení MŠ Grinava by mali byť ukončené najneskôr do prvej polovice decembra 2019.