Cesty k sebe, koncert

XX. ročník benefičných koncertov pre deti s psychickými poruchami nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová Benefícia z koncertu je venovaná Klinike detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH v Bratislave. Účinkujú: Mirka TRÁVNIČKOVÁ / soprán Judita ANDELOVÁ / alt Štefan HORVÁTH / tenor Matúš TRÁVNIČEK / bas AD UNA CORDA / pezinský chrámový zbor CAPPELLA ISTROPOLITANA Marián ŠIPOŠ / dirigent Marek SPUSTA: Fanfare Joseph HAYDN: Te Deum Wolfgang Amadeus MOZART: Requiem Chrám Najsvätejšej Trojice (kláštorný kostol) v Pezinku 3. október 2021 o 16.00 hod.

Benefičný koncert na pomoc deťom s psychickými poruchami.

Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda pozýva verejnosť na XX. ročník benefičných koncertov CESTY K SEBE, nad ktorým záštitu prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Výťažok (dobrovoľné vstupné) bude venovaný Klinike detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH v Bratislave.

Koncert sa uskutoční 3. októbra o 16.00 h v Chráme Najsvätejšej trojice (kláštorný kostol) v Pezinku.

Koncert sa koná v režime OTP.
Vstup na koncert je povolený pre plne zaočkované osoby (na základe predloženia platného Covid pasu), osoby s platným dokladom o testovaní (PCR a LAMP test je platný 72 hodín a antigénový test je platný 48 hodín) alebo na základe predloženia dokladu o prekonaní Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami.
Pre všetkých návštevníkov platí povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) v interiéri - používať rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatku. Neplatí pre osoby s výnimkou (je potrebné sa preukázať).

 

 

 

 


Dátum:   03. 10. 2021, 16:00 h
Miesto:   Chrám Najsvätejšej Trojice (kláštorný kostol)
Kontakt: Jana Lučeničová, Ad Una Corda; e-mail: adunacorda@gmail.com, web: www.auc.sk