Artiviamarket – predaj umeleckej tvorby


Dátum:   25. 09. 2022, 10:00-18:00 h
Miesto:   trhovisko na Kupeckého ul.
Kontakt: Org. a kontakt: Katarína Slatinská, tel. 0911 971 163