Diskusia Mesto?!. Kultúra v Pezinku

Do Pezinka sa voľakedy chodilo za kultúrou aj z Bratislavy a širokého okolia. Tradičný festival Cibulák už nefunguje, mestská kultúra stagnuje a z vinobrania sa stal lunapark. Na druhej strane, nové vedenie mesta vypísalo výberové konanie na riaditeľa/ku kultúrneho centra Pezinok, pokúsilo sa tento rok zmeniť ráz vinobrania otvorením vínnej uličky či požehnaním úrody.

Nové kultúrne priestory navyše vznikli v sídliskových výmenníkoch, na zrekonštruovanom zámku, či u nás v Schaubmarovom mlyne. Aká je kultúrna politika mesta a existuje koncepcia rozvoja kultúry? Ako sa táto oblasť zmenila v neďalekej Modre a aké zmeny môžeme očakávať v Pezinku?

Srdečne pozývame na diskusiu o kultúre s Marcelou Kvetkovou, riaditeľkou KC v Modre a zástupkyňou primátora mesta Pezinok, Máriou Wagingerovou.


Dátum:   11. 10. 2019, 18.30 - 20.00 h
Miesto:   Schaubmarov mlyn
Kontakt: Zuzana Palicová, Schaubmarov mlyn; tel.: 0902 366 416, e-mail: edu.schaubmarovmlyn@sng.sk