Zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej učebne v ZŠ Kupeckého - školský nábytok

Zverejnené od 30. 03. 2020 do 24. 04. 2020


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA
FYZIKÁLNEJ UČEBNE V ZŠ KUPECKÉHO - ŠKOLSKÝ NÁBYTOK


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu