Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, poradenstvo

Zverejnené od 06. 05. 2020 do 13. 05. 2020


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, PORADENSTVO


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu