Vykonanie kontroly súladu so zákonmi o informačných technológiách vo verejnej správe

Zverejnené od 09. 06. 2020 do 15. 06. 2020


Erb Mesta
Mesto Pezinok


VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Vykonanie  kontroly súladu so zákonmi  69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
a 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu