Rekonštrukcia rozvodov plynu v školskej jedálni

Zverejnené od 13. 07. 2020 do 17. 07. 2020


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA ROZVODOV PLYNU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu