Optimalizácia nákladov za distribúciu elektrickej energie

Zverejnené od 17. 07. 2020 do 28. 07. 2020


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV ZA DISTRIBÚCIU ELEKTRICKEJ ENERGIE


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu