Firewall pre Mestský úrad

Zverejnené od 05. 10. 2020 do 16. 10. 2020


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
FIREWALL PRE MESTSKÝ ÚRAD


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu