Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelene

Zverejnené od 21. 01. 2021 do 28. 01. 2021


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODBER A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU Z VEREJNEJ ZELENE

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu