Nákup stromov a výsadbového materiálu do Mandľového sadu a remízky výsadby

Zverejnené od 21. 09. 2021 do 01. 10. 2021


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
NÁKUP STROMOV A VÝSADBOVÉHO MATERIÁLU DO MANDĽOVÉHO SADU A REMÍZKY VÝSADBY

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu