Dodanie podrobnej digitálnej farebnej ortofotomapy mesta Pezinok

Zverejnené od 20. 10. 2021 do 27. 10. 2021


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DODANIE PODROBNEJ DIGITÁLNEJ FAREBNEJ ORTOFOTOMAPY MESTA PEZINOK

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu