Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici

Zverejnené od 10. 01. 2022 do 17. 01. 2022


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODBORNÝ ARBORISTICKÝ POSUDOK S DENDROLOGICKÝM PRIESKUMOM 23 KS STROMOV NA HOLUBYHO ULICI V MESTE PEZINOK

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu