Zabezpečenie procesu VO - Modernizácia infraštruktúry ZS Fándlyho

Zverejnené od 12. 01. 2022 do 27. 01. 2022


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY
ZŠ FÁNDLYHO


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu