Vypracovanie PD - Chodník na južnej strane Myslenickej ulice

Zverejnené od 13. 08. 2018 do 23. 08. 2018


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYPRACOVANIE PD - CHODNÍK NA JUŽNEJ STRANE
MYSLENICKEJ ULICE V GRINAVE


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu